ứng dụng sản phẩm

Phạm vi ứng dụng sản phẩm của bánh xe đo bao gồm:

Sự thi công:Bánh xe đo được sử dụng để đo chiều dài, khoảng cách và diện tích của các tòa nhà và đất đai. Chúng thường được sử dụng trong các công trường xây dựng cho mục đích bố trí và lập kế hoạch.

Khảo sát đất đai:Bánh xe đo là công cụ cần thiết cho các nhà khảo sát đất đai để đo khoảng cách và thiết lập ranh giới đất đai và đường thuộc tính chính xác.

Đo lường tuyến đường:Bánh xe đo được sử dụng để đo chiều dài của đường, đường ray và lối đi, và chúng được áp dụng rộng rãi trong quy hoạch xây dựng và giao thông đường bộ.

Đo lường thể thao:Bánh xe đo có ứng dụng đa dạng trong thể thao, chẳng hạn như đo độ dài đường chạy và đánh dấu sân bóng đá.

Quản lý cơ sở:Bánh xe đo có thể được sử dụng để đo kích thước của các tòa nhà, cơ sở vật chất và khuôn viên, hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý cơ sở vật chất.